fbpx

Generali z drugim EnterPRIZE-om napovedal rezultate raziskave med tisoč malimi in srednjimi podjetji

Raziskava, ki jo je pripravila Univerza Bocconi v Milanu, kaže, da se je število MSP, ki so sprejela akcijski načrt trajnostnega poslovanja, povečalo, medtem ko se je število MSP, ki ne izvajajo načrta, podvojilo. Evropska mala in srednje velika podjetja imajo težave pri dostopu do trajnostnih finančnih sredstev in javnih spodbud, soočajo se tudi s premajhnim povpraševanjem po trajnostnih proizvodih in storitvah. To bodo poudarki prireditve podjetniški dnevi SME EnterPRIZE, ki bo 26. oktobra 2022. Takrat bo Generali v posebni beli knjigi predstavil tudi rezultate raziskave in razglasil »junake trajnostnega razvoja« med MSP za leto 2022.

Milano – Generali je predstavil prve ugotovitve raziskave, izvedene med več kot tisoč malimi in srednje velikimi podjetji iz vse Evrope. Celotni rezultati raziskave bodo objavljeni na drugi prireditvi SME EnterPRIZE oktobra letos v posebni beli knjigi, ki jo bo pripravila milanska Univerza Bocconi. SME EnterPRIZE je vodilni projekt Skupine Generali, namenjen spodbujanju kulture trajnosti med evropskimi MSP. Njegov cilj je spodbuditi MSP, da razvijejo trajnostne poslovne modele in spodbujati razpravo na to temo, hkrati pa prepoznati podjetnike, ki lahko postanejo navdihujoč zgled za druge.

Prvi rezultati raziskave so pokazali, da je približno 25 odstotkov lastnikov in menedžerjev MSP že pripravilo načrt za bolj okoljsko in družbeno odgovorno poslovanje (pred dvema letoma jih je bilo le 14 odstotkov). Več kot 40 odstotkov vprašanih pa je dejalo, da sploh nimajo vzpostavljenega načrta za trajnostni razvoj (v primerjavi z 20 odstotki pred dvema letoma). Ti podatki presenečajo, saj rezultati raziskave jasno kažejo, da uvedba okoljske in družbene poslovne strategije prinaša večje zadovoljstvo strank, boljši ugled, večjo učinkovitost in celo večji tržni delež. Mala in srednje velika podjetja zahtevajo, da se jim omogoči prehod na trajnostne modele z dostopom do trajnostnega financiranja, javne spodbude za MSP in večjo promocijo za povečanje povpraševanja po trajnostnih proizvodih in storitvah.

»Naša raziskava je pokazala, da obstajajo tehtni poslovni razlogi za dobre okoljske in družbene prakse. Zavarovalniška in finančna industrija lahko pomagata z boljšim dostopom do financiranja trajnostnih pobud, to pa je tudi priložnost za Evropo, da se še bolj poveže. Evropska MSP imajo ključno vlogo pri trajnostnem okrevanju, zato se veselimo, da bomo oktobra letos podelili priznanja vodilnim pri izvajanju trajnostnih poslovnih metod. Postali bodo zgled, ki mu bodo sledili po vsej Evropi,« pravi glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet.

Z začetkom letošnje izdaje Generali EnterPRIZE se je začel proces, ki bo v ožji izbor uvrstil podjetja iz držav, ki sodelujejo v programu: Avstrije, Hrvaške, Češke, Francije, Nemčije, Madžarske, Italije, Portugalske in Španije. Neodvisna žirija bo nato izbrala »junake trajnostnega razvoja«, ki bodo razglašeni na slovesnosti v Bruslju 26. oktobra. »Junaki trajnostnega razvoja« so podjetniki, ki v svojih poslovnih dejavnostih uresničujejo pomembne trajnostne pobude, postanejo zgled med podjetniki v svoji dejavnosti in tako prevzamejo vlogo ambasadorjev trajnosti.

Generali nagrajuje najboljše prakse v treh kategorijah: dobrobit zaposlenih (MSP, ki so izboljšala dobro počutje zaposlenih in njihovih družin), okolje (MSP, ki so prispevala k pomembnim ciljem, kot sta zmanjšanje porabe energije in krožno gospodarstvo) in skupnost (MSP, ki širijo pozitivne pobude v lokalni skupnosti ter okolju, v katerem delujejo).

Med lanskimi »junaki trajnostnega razvoja« Generali SME EnterPRIZE, ki so bili izbrani izmed več kot 6000 malimi in srednje velikimi podjetji, so bili madžarski proizvajalec rastlinskega olja z inovativno politiko nič odpadkov, nizkoogljični ekološki hotel iz Avstrije, italijansko ekološko kmetijsko podjetje, ki odlično skrbi za svoje zaposlene in tekstilno podjetje iz Španije s podporo mladim,  ki jim grozi socialna izključenost.

Generali bo predstavil belo knjigo Univerze Bocconi in napredek, ki so ga evropska mala in srednje velika podjetja dosegla pri oblikovanju trajnostnih poslovnih modelov, izzive, s katerimi se soočajo, in kako lahko pri tem pomagata politika in finančni sektor.

Dodatne informacije so na voljo na https://www.sme-enterprize.com/.