Ko stavba postane dom

Pandemija postaja vedno bolj oddaljen spomin. Spominjamo pa se, da,  ko smo dlje časa živeli med svojimi štirimi stenami, smo se kot civilizacija ponovno začeli zavedati pomena doma in predvsem kakovosti bivanja. »Dom je spet postal središče naših naložb, saj zanj namenimo velik, verjetno celo največji delež življenjskih prihrankov. Naj bo to hiša ali stanovanje, gre za naš življenjski projekt. Poleg same lepote bivanja so tako danes v ospredju še trajnost, samooskrbnost in kakovost materialov,« pojasnjuje Nejc Hrnčič, direktor nepremičninskega podjetja Brilosa. Ker pa so dobri temelji osnova vsake gradnje, je vse našteto treba upoštevati že pri načrtovanju in posegih v prostor. Stanovanje namreč mora dihati z okoljem in naravo.

Projekt Sončni Golovec v Celju - Modna.si
Projekt Sončni Golovec v Celju (Foto: Brilosa)

Vizija projektne družbe Brilosa, v katerem se kot investitorji ukvarjajo z gradnjo nepremičnin na domačem trgu, je usmerjena k zasledovanju kakovostnega bivanjskega udobja. Cilje dosegajo s projektiranjem in strokovno izvedbo objektov, ki so in bodo v zadovoljstvo uporabnikov. S tem namenom sta nastala stanovanjska kompleksa Terasna idila v Ljubljani in Rezidenca Prule v Ljubljani, v izvajanju so projekti Rezidenca Bežigrad Topniška in Rezidenca Bežigrad ob Samovi ulici v Ljubljani ter Sončni Golovec v Celju.  Kot ključno pri svojih svojih projektih poudarjajo razvoj in izdelavo inovativnih, zdravju in okolju prijaznih elementov. S tem pa želijo tudi doseči standard spoštovanja in upoštevanja stroke. »Ustvarjalnost in estetika sta naše vodilo pri snovanju objektov za naše uporabnike,« še poudarja Hrnčič.

Projek Rezidenca Bežigrad Topniška - Modna.si
Projek Rezidenca Bežigrad Topniška (Foto: Brilosa)