GLAMI Fashion (R)esearch razkriva odločilne dejavnike slovenskih spletnih kupcev

Modna platforma GLAMI.si je maja izvedla raziskavo o varnosti spletnega nakupovanja na vzorcu 1.231 anketirancev, da bi ugotovila, kako spletni kupci skrbijo za svojo varnost, kako se lotevajo novih e-trgovin, kaj jih motivira pri zvestobi in kateri so glavni dejavniki zaupanja in pomisleki glede varnosti spletnih trgovin. Raziskava je vključevala konkretne podatke o nakupnih odločitvah in navadah Slovencev.

Varnost kot prioriteta

Varnost spletnega nakupovanja postaja vse bolj pomembna tema, saj število spletnih kupcev narašča. Stranke se vse bolj zavedajo morebitnih tveganj, kot so kraja podatkov in nezanesljivi načini plačila. Glede na stopnjo zaupanja v varovanje osebnih podatkov pri spletnem nakupovanju je po raziskavi le 10 % kupcev iz Slovenije zelo prepričanih v varovanje osebnih podatkov pri spletnem nakupovanju, medtem ko 27 % kupcev izraža zmerno zaupanje.

Zelo pomembno je, da spletne trgovine izvajajo in obveščajo o svojih varnostnih ukrepih, da pridobijo zaupanje strank.

Največji pomisleki anketirancev

Raziskava je tudi pokazala, da 34 % slovenskih anketirancev skrbi možnost kraje osebnih podatkov (kot sta elektronski naslov in številka mobilnega telefona), medtem ko jih 56 % kot prvo skrb navaja varnost plačil.

50 % kupcev skrbi kakovost naročenih izdelkov, 46 % kupcev pa se boji, da ob vračilu naročila ne bodo dobili denarja nazaj.

39 % vprašanih je imelo negativno izkušnjo z modnimi trgovinami na spletu. Najpogostejše težave so slaba kakovost dostavljenih izdelkov (58 %), nedostavljena naročila (30 %), nepovračilo denar za vrnjene izdelke (28 %) in neodzivnost podpore strankam (32 %).

Dobljeni rezultati kažejo na ključna področja, na katera morajo biti e-trgovine pozorne, da bi povečale zaupanje svojih kupcev. Uvedba varnostnih certifikatov, transparentnost uporabe podatkov in zagotavljanje varnih načinov plačevanja lahko te skrbi bistveno zmanjšajo.

Nakupovanje in dostop do novih e-trgovin

Slovenski potrošniki kažejo različne pristope, ko gre za nakupovanje v novih e-trgovinah. Po raziskavi modne platforme GLAMI.si 30 % anketirancev prve nakupe raje opravi izključno v znanih e-trgovinah ali tistih, ki jim jih priporočajo bližnji. Ta skupina kupcev išče varnost in zaupanje pred novim nakupom.

Po drugi strani pa je 32 % anketirancev pripravljenih opraviti prvi nakup v novi spletni trgovini, če sta jim všeč izdelek ali cena. Te stranke so motivirane s privlačnimi ponudbami in so pripravljene tvegati za morebitne prihranke ali edinstvenost izdelka.

Poleg tega 36 % kupcev razišče situacijo, preden se odločijo za nakup v novi trgovini. Ogledajo si recenzije, ocene in iščejo druge ustrezne informacije, da ocenijo zanesljivost trgovine. Ta skupina kupcev vlaga čas in trud v zagotovilo, da trgovina izpolnjuje njihove standarde zanesljivosti in kakovosti.

GLAMI Fashion (R)esearch razkriva odločilne dejavnike slovenskih spletnih kupcev

Odločitve o ceni

Cena igra ključno vlogo pri nakupnih odločitvah slovenskih potrošnikov. Ko je cena izdelka v znani e-trgovini in novi e-trgovini podobna, 50 % kupcev ostane zvestih znani trgovini. Rezultati kažejo, da imajo nekatere stranke raje varnost in zanesljivost, ki ju prinašajo prejšnje pozitivne izkušnje.

Vendar pa je 42 % kupcev pripravljenih preizkusiti novo trgovino v situacijah, ko so vsi drugi pogoji enaki, kar kaže na odprtost za nove možnosti. Če bi bila razlika v ceni precejšnja, bi kar 58 % kupcev poskusilo nakupovati v novi trgovini, le 33 % pa bi jih ostalo zvestih stari trgovini. Nagnjenost k iskanju boljše cene kaže, da kupci cenijo prihranke, tudi če to pomeni prevzemanje določenega tveganja.

Kriteriji za zaupanje

Da bi pridobili zaupanje v novo e-trgovino, slovenski kupci običajno iščejo določene ključne dejavnike. Prvič, 58 % anketirancev navaja možnost plačila po povzetju kot ključni dejavnik zaupanja. Možnost plačila po povzetju daje strankam varnost, saj jim ni potrebno takoj zagotoviti podatkov o plačilu, kar zmanjša tveganje kraje podatkov in tveganje nedobave izdelka.

Informacije o stroških dostave in vračilih so prav tako ključne za zaupanje, saj 54 % strank želi jasne informacije o tem in možnost sledenja svojemu naročilu. Transparentnost stroškov in postopkov vračila izdelkov povečuje občutek varnosti in zaupanja med kupci.

Poleg tega se 44 % kupcev zanaša na spletne ocene in potrdila o zaupanju kot glavne kazalnike zanesljivosti trgovine. Ocene drugih strank in uradni certifikati dajejo strankam zagotovilo, da je trgovina preverjena in zanesljiva.

GLAMI Fashion (R)esearch razkriva odločilne dejavnike slovenskih spletnih kupcev

Razlogi za izogibanje nakupovanju

Obstajajo določeni razlogi, zakaj se kupci vzdržijo nakupovanja v novih e-trgovinah.

Pomanjkanje kontaktnih in registracijskih podatkov pa je veliko opozorilo za neopravljen nakup za 52 % anketirancev. Kupci namreč želijo imeti možnost kontaktiranja trgovine v primeru težav ali vprašanj. Previsoka cena pa je tudi razlog, zaradi katerega se 51 % vprašanih izogiba takšnim trgovinam. Cene, ki so predobre, da bi bile resnične, pogosto vzbujajo dvome o pristnosti in kakovosti izdelka.

Dodaten razlog za izogibanje so slovnične napake in čudno besedilo v besedilih trgovin, kar je navedlo 47 % anketiranih. Ti znaki kažejo na neprofesionalnost in potencialno nezanesljivost trgovine.

Rezultati raziskave modne platforme GLAMI.si omogočajo globlje razumevanje vedenja slovenskih spletnih kupcev in lahko pomagajo e-trgovinam prilagoditi svoje strategije za privabljanje in ohranjanje kupcev, kar zagotavlja transparentnost, varnost in pozitivno uporabniško izkušnjo.