Heroji furajo v pižamah za večjo varnost na cestah

Zavarovalnica Generali že sedmo leto zapored podpira in sodeluje pri iniciativi Heroji furajo v pižamah, ki si prizadeva za zmanjšanje voženj pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi na lokalnih cestah. K tej odlični pobudi so se pridružili mladi iz Gimnazije Nova Gorica ter se  skupaj s strokovnjaki in lokalnimi odločevalci srečali na posvetu in predstavili svoje predloge za izboljšave.

Leonida Pevec, vodja projekta Heroji furajo v pižamah, je izpostavila pomen celostnega preventivnega modela, ki vključuje posvet, fokusne skupine z mladimi ter delavnice, namenjene tako mladim, staršem kot tudi strokovni javnosti. Ta model je prejel mednarodne nagrade in naziv »Dobra praksa« s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pevec je povedala: »Resnično smo veseli, da je njegov pomen prepoznal Mladinski center v Novi Gorici, ki je k aktivaciji pozval vse ključne deležnike, predvsem pa mlade iz Gimnazije Nova Gorica.«

Heroji vozijo v pižamah - Modna.si
Na posvetu so mladi iz Gimnazije Nova Gorica predstavili predloge izboljšav

Mladi so ključna ciljna skupina iniciative Heroji furajo v pižamah, saj so polni potenciala, vendar hkrati predstavljajo rizično skupino, ki se pogosto spopada s poskusom alkoholizacije že v najstniških letih. Irena Jerič iz NIJZ OE Nova Gorica je opozorila, da je toleranten odnos staršev in drugih odraslih do pitja alkohola pomemben dejavnik pri začetku in pogostosti pitja alkohola pri mladostnikih. Poleg tega je alkohol velikokrat prva vstopna točka k preizkušanju drugih psihoaktivnih snovi, kar predstavlja vedno večji problem, kot so poudarili strokovnjaki na posvetu.

Pomembno je omeniti, da vožnja pod vplivom alkohola ostaja velik problem. Statistika prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi pod vplivom alkohola, kaže na visoko povprečno stopnjo alkoholiziranosti. Po besedah pomočnice načelnika Prometne policijske postaje Nova Gorica, Katje Ipavec, so te stopnje v lokalnem okolju še višje. Povečanje prometnih nesreč med mladimi vozniki pa predstavlja resno težavo, ki vpliva na celotno okolje, vključno s starši, brati, sestrami, prijatelji in celo policisti, ki morajo sporočiti slabo novico.

Heroji vozijo v pižamah - Modna.si
Pogled na dosledno upoštevanje prometnih predpisov je zbranim predstavil skozi svojo zgodbo Vlado Peterlin

Iniciativa Heroji furajo v pižamah je bila dober uvod v izkustvene delavnice, na katerih so mladi skupaj z mladinskimi delavci iz Zavoda VOZIM, Mladinske mreže Brez izgovora Slovenija in lokalnega mladinskega centra iskali predloge in izboljšave za zmanjšanje dostopnosti in uporabe alkohola ter drugih psihoaktivnih snovi med mladimi.

Dodatne informacije o iniciativi Heroji furajo v pižamah so na voljo na spletnem mestu www.heroji.si ter www.vozim.si.