Odkrijte naš prav poseben košček sveta: Notranjski park

V zadnjem desetletju je Notranjski regijski park doživel izjemno rast, ki jo je omogočilo 12 milijonov evrov pridobljenih evropskih sredstev. Na leto ima Notranjski park več kot 100 tisoč obiskovalcev, ki ustvarijo 28.000 nočitev, med 30 tisoč in 35 tisoč obiskovalcev pa letno obišče jezero. Turizem na Notranjskem postaja pomemben del lokalnega gospodarstva in s tem razvoja.

»Še bolj navdušujoč pa je uspeh na področju nočitev, ki se je v letu 2023 kar podvojil, saj letno dosežemo kar 26 tisoč nočitev. Od leta 2009, ko smo imeli približno 12 tisoč nočitev, je Notranjski regijski park dosegel napredek, ki aktivno prispeva k razvoju lokalnega gospodarstva,« pojasnjuje direktor Notranjskega parka Matevž Podjed. Slednji je na novinarski konferenci razkril podrobnosti o novem projektu LIFE TRŠCA, vrednem šest milijonov evrov, ki omogoča celostno obravnavo jezera kot ekosistema.

Direktor Notranjskega parka Matevž Podjed - Modna.si
Direktor Notranjskega parka Matevž Podjed

Razkril je tudi vizijo in cilje trajnostnega razvoja te edinstvene destinacije, ki z visoko stopnjo ohranjenosti in pestrostjo živih bitij privablja tako domače kot mednarodne obiskovalce. »Močvirja so eden od najpomembnejših ekosistemov na Zemlji, saj delujejo kot »ledvica pokrajin«, pri čemer ne le da uravnavajo pretok površinskih voda, ampak z zadrževanjem sedimentov in odstranjevanjem hranil izboljšujejo tudi njihove biološke in kemijske lastnosti, tako da lahko postanejo potencialni vir pitne vode.«