Primark se zavezuje k bolj trajnostnemu poslovanju in predstavlja obsežen program novih zavez

Primark bo:

  • poskrbel, da bodo vsa oblačila izdelana iz recikliranih in bolj trajnostnih materialov;
  • oblikoval oblačila tako, da jih bo mogoče reciklirati, in okrepil njihovo obstojnost, da jih bo možno uporabljati dalj časa;
  • prepolovil ogljične izpuste v celotni vrednostni verigi;
  • si bo prizadeval za kakovost življenja vseh delavcev v dobavni verigi.

Irski modni trgovec Primark je predstavil obsežno trajnostno strategijo, namenjeno zmanjšanju modnih odpadkov, prepolovitvi ogljičnih izpustov v celotni vrednostni verigi in izboljšanju življenja ljudi, ki izdelujejo izdelke Primark.

Nova desetletna strategija zavezuje mednarodnega modnega trgovca, da spremeni način izdelave oblačil, ne da bi spremenil ugodnih cen, kar vsem omogoča bolj trajnostno izbiro pri nakupovanju.

Primarkove nove zaveze bodo do leta 2030 zagotovile, da bodo vsa oblačila izdelana iz recikliranih ali bolj trajnostno pridobljenih materialov – danes to predstavlja 25 odstotkov vseh prodanih oblačil. Naslednji korak je, da bodo vse moške, ženske in otroške majice v naslednjem letu prešle na izdelavo iz bombaža iz trajnostnih virov.

Primark se zavezuje k bolj trajnostnemu poslovanju in predstavlja obsežen program novih zavez

Primark bo spremenil postopek oblikovanja in bo zagotovil, da se njegova oblačila ob koncu njihove življenjske dobe lahko reciklirajo, kar bo pripomoglo k zmanjšanju modnih odpadkov. Zavezuje se tudi k izboljšanju obstojnosti svojih oblačil, da jih bodo lahko stranke nosile dlje, vključno z opredelitvijo novih industrijskih smernic o trajnosti  v sodelovanju z WRAP, dobrodelno organizacijo Združenega kraljestva, ki se je zavezala pospešiti prehod modne industrije na krožnost.

Generalni direktor Primarka Paul Marchant je ob predstavitvi strategije dejal: »Gre za novo in vznemirljivo poglavje v Primarkovi zgodbi. Naš cilj je strankam ponuditi ugodne cene, ki jih poznajo in imajo radi, vendar z izdelki, ki so narejeni na način, ki je boljši za planet in ljudi, ki jih izdelujejo. Zavedamo se, da naše stranke in naši sodelavci to od nas želijo in pričakujejo.«

»To ni začetek naše poti. Že več kot 10 let si prizadevamo postati bolj trajnostno in etično podjetje. Četrtina vseh oblačil, ki jih prodamo, že prihaja iz naše ponudbe izdelkov Primark Cares iz recikliranih ali bolj trajnostnih materialov. Naše nove zaveze pomenijo znatno pospešitev tempa in večji obseg sprememb, zaradi česar moramo drugače razmišljati o tem, kako poslujemo. Od oblikovanja in izdelave oblačil do prodaje v trgovinah.«

»Nimamo vseh odgovorov in vemo, da vsega ne zmoremo sami. Zavezani smo, da bomo v sodelovanju z modno industrijo ustvarili resnične in obsežne spremembe.«

Nova strategija temelji na delu, ki ga je Primark opravil v preteklih desetih letih. Nastala je v sodelovanju s strokovnjaki iz panoge, pokriva pa Primarkovo poslovanje in njegovo globalno dobavno verigo. Strategija predstavlja razširitev zavez, ki jih je podjetje že prevzelo kot podpisnik velikih industrijskih pobud. Mednje sodita pobuda Textiles 2030 in pobuda WRAP za pospešitev prehoda modne in tekstilne industrije k krožnosti in sistemskim spremembam v Združenem kraljestvu. Podjetje je tudi partner Fundacije Ellen MacArthur na področju oblikovanja oblačil, ki jih je možno reciklirati.

Poleg tega, da bo Primark spremenil način izdelave oblačil, bo skupaj s svojimi dobavitelji prepolovil ogljične izpuste v celotni vrednostni verigi, kar bo prispevalo k veliki spremembi na ravni celotne modne industrije. Prav tako bo v lastnih operacijah odpravil plastiko za enkratno uporabo, pri čemer bo temeljil na že odstranjenih več kot 500 milijonih kosov.

Primark se zavezuje k bolj trajnostnemu poslovanju in predstavlja obsežen program novih zavez

Primark bo razširil svoj program trajnostnega bombaža, ki je že največji te vrste v modni industriji, pridelovalce pa usposobil za uporabo bolj regenerativnih praks kmetovanja, pri čemer bo temeljil na trajnostnih praksah, kot sta uporaba manj vode in manj kemikalij. To bo doseženo s partnerstvom s podjetjem CottonConnect, ki uporablja vodilni regeneracijski kodeks REEL za povečanje biotske raznovrstnosti, prilagajanje podnebnim spremembam in izboljšanje življenja pridelovalcev.

Primark bo gradil na že uveljavljenih in podpisanih pobudah in pogodbah o etičnem trgovanju in obstoječem partnerstvu z ACT z namenom izboljšanja življenja ljudi, ki izdelujejo Primarkove izdelke. Prizadeval si bo za višjo kakovost življenja delavcev v dobavni verigi in podpiral programe za opolnomočenje žensk.

Paul Marchant je dodal: »Verjamemo, da trajnostna izbira ne bi smela imeti cene, ki si jo lahko privošči le manjšina. Zaradi tega, kar smo, verjamemo, da imamo priložnost ustvariti bolj trajnostne modne odločitve, dostopne vsem.«

Primark v svojih 397 trgovinah v 14 državah nagovarja stranke prek kampanje »Takšna je videti sprememba«. Stranke bodo vesele tudi pobud, kot so povečanje števila košev za recikliranje v trgovinah do izobraževanja potrošnikov o tehnikah za podaljšanje življenjske dobe garderobe – od veščin šivanja do navodil za pranje in vzdrževanje.

Podjetje bo letno poročalo o svojem napredku. Za več informacij o strategiji in devetih zavezah, ki jih je Primark sprejel, obiščite www.primark.com/howchangelooks

Primark uporablja svojo globalnost in velikost poslovanja, da lahko v svoji celotni dobavni verigi in lastnih operacijah izvaja novo strategijo z devetimi ključnimi zavezami na treh ključnih. To so:

Podaljšali bomo življenjsko dobo oblačil: naše poslovanje bo postalo krožno in bolj trajnostno.

Cenovno ugodna oblačila, zasnovana tako, da trajajo – do leta 2025 bomo izboljšali vzdržljivost naših oblačil.

Oblačila, ki jih je mogoče reciklirati – do leta 2027 bodo vsa naša oblačila zasnovana tako, da jih bo mogoče reciklirati.

Oblačila iz recikliranih vlaken – vsa naša oblačila bodo do leta 2030 izdelana iz recikliranih ali bolj trajnostno pridobljenih materialov.

Varovanje okolja: skrbeli bomo za naravo, prepolovili ogljične izpuste in odpravili odpadke.

Prepolovili bomo svoj ogljični odtis – do leta 2030 bomo prepolovili ogljične izpuste v naši vrednostni verigi.

Odpravili bomo odpadke, ki niso povezani z oblačili – do leta 2027 bomo odpravili plastične izdelke za enkratno uporabo in vse odpadke, ki niso povezani z oblačili.

Prizadevali si bomo za obnovo biotske raznovrstnosti – naš program za trajnostni bombaž bo do leta 2030 vpeljal bolj regenerativne kmetijske pristope.

Prizadevali si bomo za izboljšanje življenja ljudi: zaščitili in izboljšali bomo preskrbljenost in odpornost ljudi, ki izdelujejo naša oblačila.

Poskrbeli bomo za finančno odpornost – prizadevali si bomo, da do leta 2030 dosežemo dostojne plače za vse delavce v naši dobavni verigi, in podpirali bomo njihovo finančno opismenjevanje ter dostop do socialne zaščite.

Spodbujali bomo enake možnosti za ženske – do leta 2030 bomo okrepili položaj žensk z razvojem veščin in odpravljanjem ovir za napredek.

Prizadevali si bomo za izboljšanje zdravja in dobro počutje – do leta 2030 bomo vzpostavili učinkovite pritožbene postopke, pomoč za duševno in telesno dobro počutje pa bo dostopnejša.

Vse pravice pridržane © 2023 Modna.si