Slovenija bo dobila prvi Mednarodni center za trajnostno gradnjo

Rogaška Slatina je v pričakovanju novega izjemnega objekta. V središču mesta so namreč postavili temeljni kamen za prvi Mednarodni center za trajnostno gradnjo (MCTG) v Sloveniji. Gre za inovacijsko-razvojni laboratorij in demonstracijski center trajnostne gradnje, s katerim bodo prispevali h krepitvi celotne gradbene panoge v Sloveniji in širše. Gradnja bo zaključena naslednje leto, investitor pa je Skupina GIC.

Ob zaključku gradnje bo objekt omogočal vpogled v napredne pristope trajnostne gradnje, uporabo inovativnih materialov in omogočil uporabo tehnologij razširjene resničnosti (XR). Z zmožnostmi živega laboratorija in demonstracijskega stičišča bodo vsi deležniki verige soustvarjali rešitve za trajnostne izzive ter spodbujali prehod v pravičnejši in odgovornejši svet. »Zelo sem ponosen, da gradimo enega najbolj inovativnih in vizionarskih kompleksov v  širši regiji,« je povedal dr. Rok Cajzek, direktor Skupine GIC.

Center bo omogočal predstavitve rezultatov in primerov dobre prakse digitalne preobrazbe in njenega vpliva na novo gradbeno kulturo ter splošni razvoj gradbene panoge. Deloval bo tudi kot promocijski center za delovna mesta prihodnosti, ki temeljijo na razvoju in inovacijah, višji dodani vrednosti, krožnemu gospodarstvu in varovanju okolja.

Danes so postavili temeljni kamen za prvi Mednarodni center za trajnostno gradnjo v Sloveniji - Modna.si
Danes so postavili temeljni kamen za prvi Mednarodni center za trajnostno gradnjo v Sloveniji (Foto: Blaž Lah)

»V skupini GIC smo v zadnjih letih veliko investirali v digitalizacijo, kar se je izkazalo kot prednost v gradbeništvu v Sloveniji. Zavedamo se izjemnega pomena trajnostne gradnje, kar bo osrednji namen MCTG-ja. Dejstva so, da je recimo gradbeništvo generator emisij CO2 , gradbena panoga ima izjemen vpliv na okolje, saj je odgovorna za več kot 30 % svetovne porabe naravnih virov in za četrtino nastalih trdnih odpadkov. Hkrati je ena največjih industrij, ki prispevajo k svetovnim emisijam. Po podatkih Svetovnega sveta za zelene stavbe, gradnja in obratovanje stavb predstavlja kar 36 % svetovne porabe energije in proizvede 39 % emisij CO2, povezanih z energijo. Mnogi zgrajeni objekti pri nas imajo še vedno velike toplotne izgube, so energetsko neučinkoviti in tudi nesamozadostni. Prostori v zgradbah se pogosto ne načrtujejo multimodalno, zato so stroški poznejših preureditev izjemno visoki in predvsem škodljivi za okolje,« je kot nekaj izzivov v gradbeništvu izpostavil Cajzek. Prav zato se bodo zavzemali za enotne smernice na področju trajnostne ali zelene gradnje, višji standard panoge, kadrov in višjo stopnjo nujno potrebne digitalne preobrazbe v gradbeništvu.

Mednarodni center za trajnostno gradnjo - Modna.si
Mednarodni center za trajnostno gradnjo

Mednarodni center za trajnostno gradnjo bo zgrajen po smernicah celovite trajnostne gradnje, gradbenim podjetjem pa bo omogočal hitreje izpolniti kriterije za celovito trajnostno gradnjo. MCTG bo živi laboratorij, ki povezuje celotno verigo vrednosti, prikazuje, izobražuje, svetuje o novostih trajnostnega razvoja ter financiranju in izvedbi trajnostnega projekta. Ob podpori sodobnih tehnologij, npr. XR, bo omogočen virtualni pogled v BIM načrtovanje in potek gradnje ter fizični ogled centra, posameznih prostorov, tehnologij, rešitev, prispevkov k zniževanju emisij, itd. Prav tako bo vsem zainteresiranim omogočal dostop do primerov dobrih praks, pridobitev vseh relevantnih informacij za trajnostno gradnjo na eni točki, seznanjanje z najnovejšimi inovacijsko–razvojnimi dosežki ter prenos tehnologij in znanja na področjih trajnostne gradnje in inovativnih materialov. Deloval bo tudi kot živi laboratorij za delovna mesta prihodnosti v gradbeništvu in spodbujal krožno gospodarstvo.