V sklopu strokovnega posveta tudi ogled nove sodobne soseske Pod Pekrsko gorco

Udeleženci strokovnega posveta Nov stanovanjski program so si ogledali sodobno in veliko sosesko Pod Pekrsko gorco v Mariboru, ki je v zaključni fazi gradnje. »Trenutno smo zaključili s prvo fazo projekta, začela se je druga. Odprtje bo predvidoma v jesenskem času. Soseska bo ponudila novih 400 javnih najemnih stanovanj v velikosti od 35 do 85 kvadratnih metrov. Od tega tudi 60 oskrbovanih stanovanj za starejše,« je napovedal direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec.

Kako do stanovanj je prva od treh okroglih miz, na kateri so sodelovali dr. Bogomir Kovač, Klemen Ploštajner in mag. Črtomir Remec. Direktor Stanovanjskega sklada RS je med drugim izpostavil, da Stanovanjski sklad RS sodeluje in gradi v vseh občinah, kjer so potrebe po stanovanjih. Ugotavlja, da s prodajo zemljišč večina občin že deluje v pravo smer, medtem pa ocenjuje, da javnih stanovanj v Mestni občini Ljubljana zaradi tako velikega povpraševanja ne bo nikoli dovolj. »Težko pričakujem, da se bo osnoval strateški svet za stanovanjsko politiko,« je še ob tem pojasnil in dodal, da je rešitev za zagotovitev dodatnih sredstev za nova stanovanja več, denimo z davkom na nepremičnine ali obveznicami.

V sklopu strokovnega posveta tudi ogled nove sodobne soseske Pod Pekrsko gorco
Udeleženci strokovnega posveta Nov stanovanjski program so si ogledali sodobno in veliko sosesko Pod Pekrsko gorco v Mariboru

Na dogodku so sicer obravnavali še dve tematiki o stanovanjskih izzivih. Na drugi okrogli mizi Kje do stanovanj so razmišljanja o zemljiščih in umeščanju v prostor delili Uroš Lobnik, Darja Matjašec in Gregor Reichenberg. Zadnja okrogla miza Kakšna stanovanja, pa je odprla temo arhitekture stanovanj in sosesk novega stanovanjskega programa. Na njej so govorili Miha Dobrin, Anja Planišček, Sašo Rink, dr. Aleš Vodopivec, Žiga Kreševič in Irena Španinger.

Strokovni posvet v organizaciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje je bil zasnovan kot zaključek razstave Iščem stanovanje … Sto let organizirane stanovanjske gradnje. Ta je nastala s podporo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.