Zdravstvene ustanove pod udarom nasilja: Kako se zaščititi pred nevarnostjo?

Odziv strokovnjakinje glede porasta nasilja v institucijah.

Incident v Celjski bolnišnici, kjer je moški nasilno vdrl v ambulanto in pozneje po telefonu grozil s streljanjem, se je zgodil v času, ko je bilo v čakalnici večje število pacientov. Vedno pogosteje lahko opazimo porast nasilnih ravnanj v institucijah, sploh v zdravstvu in šolah. Vsi pa se zavedamo, da mora biti varnost zaposlenih in obiskovalcev absolutna prednost vsake organizacije in ustanove. Kako lahko to dosežemo in se predhodno pripravimo ter na kaj moramo biti pozorni, pojasnjuje detektivka ter predsednica strokovnega sveta Inštituta za varnost in strateške raziskave Bernarda Škrabar Damnjanović.

»Podjetja in institucije morajo k zaščiti svojih zaposlenih pred nasiljem pristopiti celovito in sistematično. Naj gre za nasilne paciente v zdravstvenih ustanovah, potnike v javnem potniškem prometu ali stranke v administrativnih postopkih, število primerov nasilja se žal povečuje. Tu bi rada izpostavila in poudarila, da tveganj ne moremo naslavljati s posameznimi ukrepi, temveč je treba v organizacijah vzpostaviti natančne sisteme preprečevanja nasilja, kjer se ukrepi smiselno dopolnjujejo in se optimalno naslavljajo najbolj pereča ogrožanja.«

Bernarda Škrabar Damjanović - Modna.si
Bernarda Škrabar Damjanović (Foto: Sašo Radej)

Na Inštitutu za varnost in strateške raziskave se nad problematiko nasilja nad zaposlenimi dobro zavedajo. Strokovno in inovativno izpeljujejo programe za preprečevanje nasilja. To vključuje analizo pojavnosti nasilja med zaposlenimi, presojo obstoječih varnostnih ukrepov, pripravo internih aktov, navodil in protokolov o preprečevanju in odzivanju na nasilje.

»Ključnega pomena je, da so rešitve prilagojene potrebam in specifikam organizacijam ter so hkrati cenovno optimalni. Poseben poudarek je treba dajati izobraževalnim vsebinam za zaposlene v obliki različnih delavnic in kako uporabljati in dobaviti specializirane zaščitne opreme.«

Cilj in želja vseh v družbi je, da se ob obisku bolnišnice in podobnih institucij počuti varno, prav tako pa seveda tudi zaposleni. Za vzpostavitev celovitega sistema so na Inštitutu specializirani za podeljevanje certifikata za preprečevanja nasilja v organizaciji.