Novozaposleni so kar 7-krat dražji, če ne znamo pravilno voditi obstoječih

Process Communication Model® (PCM) je eden najboljših in najbolj celostnih modelov na svetu. Ta natančno določi obnašanje posameznika v stresnih pogojih (model stresnega vedenja). Razvit je bil s strani vesoljske agencije NASA za izbiro astronavtov, ki naj bi uspešno delovali in predvsem sodelovali v najbolj ekstremnih delovnih pogojih. V vesoljskih plovilih so zaradi omejenih virov najtežji pogoji dela.

»Kako pomembna je ustrezna izbira kadrov, se zavedajo podjetja s seznama Fortune 500, Apple, Microsoft, HP, IBM, BMW, Audi, Coca-Cola, Novartis, Bayer, AstraZeneca, Oxford University, Lufthansa … in več tisoč drugih podjetij, ki v ta namen uporabljajo edini certificiran in uporabljan model s strani vesoljske agencije NASA za boljšo komunikacijo in medsebojne odnose. Gre za Process Communication Model® kot trenutno eden najboljših in najbolj celostnih modelov na svetu,« je izpostavila Irena Deželak, strokovnjakinja za vodenje ljudi (leadership), direktorica zavoda Akademije uspeha, ki je tudi edini ekskluzini zastopnik za  Process Communication Model Group za Slovenijo.  V času predsedovanja ga je uporabljal tudi Bill Clinton in vsi zaposleni v Beli hiši.

Kot poudarja sogovornica, je uporaba modela Process Communication Model® smiselna, ker edini na svetu:

  • pokaže, katere so ključne lastnosti posameznikov (prednosti in šibkosti),
  • natančno predvidi, kako bo posameznik odreagiral v stresni situaciji,
  • opozori, kje so največje nevarnosti ter kako se jim lahko izognete,
  • jasno izračuna, ali je vaš kader ustrezen za posamezno delovno mesto,
  • nazorno definira načine komuniciranja in odkriva resnične motivatorje v posameznikih.

Gre za edini model sodelovanja, ki ga je iz potrjenih vedenjskih opazovanj razvil dr. Taibi Kahler, vodilni svetovni psiholog in prejel najvišjo znanstveno nagrado (Eric Bern Memorial Scientific Award) na podlagi več kot 10.000 preverjanj njegove teorije v 52 državah (International Transactional Analysis Association).

»Danes podjetja in organizacije ob pomanjkanju kadra še toliko bolj potrebujejo zanesljiv in komunikacijsko vešč kader. Vedeti morajo predvsem, kako ljudje reagirajo v različnih situacijah, pod stresom, v kritičnih trenutkih, in ali so na ustreznih delovnih mestih,« pravi Irena Deželak.

mag. Irena Deželak - Modna.si
mag. Irena Deželak, direktorica podjetja Akademija uspeha Group (Foto: Žak Krebs)

»Z osebnimi profili, ki jih dajo izdelati, lahko na enostaven način spoznamo svoje zaposlene na področjih, ki so ključna za uspešnost pri delu (komunikacija, motivacija in sposobnosti obvladovanja stresnih situacij),« izpostavlja Irena Deželak, ki je prepoznana mednarodna predavateljica s tega področja in se s tem ukvarja že več kot 25 let. Prav tako z izdelavo osebnih profilov delodajalec postane bolj atraktiven, ve, katere potrebe imajo njegovi zaposleni, postavi prave ljudi na prava delovna mesta, s čimer dobi tudi njihovo večjo delovno vnemo, učinkovitost, sodelovanje, voljo za nadaljnje razvijanje, prepoznajo, kateri ljudje so primerni za različna delovna mesta, predvsem pa bodo vedeli, kako ljudje reagirajo v različnih delovnih situacijah, kakšen je za njih najbolj ustrezen način vodenja.

Kot je še strnila Irena Deželak, živimo v družbi, ki je bolj občutljiva kot v prejšnjih obdobjih, ljudje pa zahtevajo več spoštovanja in personalizacije v dnevni komunikaciji. Po njenem mnenju Process Communication Model® ni samo orodje za razvijanje lastne čustvene inteligence, ampak tudi olajša komunikacijske veščine, ki postajajo ključne kompetence tako na delovnem mestu kot tudi zunaj njega.